دانلود (پايان نامه مكانيسم تثبيت بيولوژيكي ازت)


دانلود (پايان نامه مكانيسم تثبيت بيولوژيكي ازت)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پايان نامه مكانيسم تثبيت بيولوژيكي ازت || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقدمه ازت به عنوان يك عنصر كليدي در ساختمان بسياري از تركيبات موجود در سلولهاي گياهي مطرح است. اين عنصردر فسفونوكلئوتيد و اسيدهاي آمينه هم وجود دارد كه اين تركيبات نيز به نوبة خود به ترتيب اسيدهاي نوكلئيك و پروتئينها را مي‌سازند. دسترسي به ازت براي گياهان زراعي از عوامل مهمّ محدود‌كنندة توليدات كشاو


ادامه مطلبhttp://pclearnt.ir/articles/papernum15425.html